Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing: Eesti lippu kandvatel kaubalaevadel valitsevad probleemid

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu (EMSA) kinnitusel valitsevad Eesti lippu kandvatel kaubalaevadel mitmed probleemid, mistõttu pöörduti reedel kliimaministri ja välisministri poole.

EMSA juht Jüri Lember meenutas, et 2020. aasta 1. juulist jõustus Eestis niinimetatud erimaksurežiim kaubalaevadele, mille kaudu sooviti tuua Eesti laevaregistrisse juurde aluseid. Praeguse seisuga on  selles laevaregistris transpordiameti andmetel neli alust, Nanto, Salla, Atlantis ja Agot, aga ametiühingule teadaolevalt ka mootorlaev East, mis seisab Venemaa residentide varana juba mõnda aega arestituna Miiduranna sadamas.

“Eesti Meremeeste Sõltumatul Amtiühingul  on kõnesolevate laevadega Eesti riigi seadustele alluva töökeskkonna osas püsivad probleemid, kuigi riigiametid, mis vastutavad Eesti lipu all seilavate aluste kontrolli eest, kinnitavad jätkuvalt, et kõik on kõige paremas korras,” märkis Lember,

Seoses eeltooduga saatis EMSA täna problemaatikat kirjeldava pöördumise kliimaministrile ja välisministrile, kelle valdkonda rahvusvaheline kommertslaevandus kuulub.

“Rikkumised meretöösuhetes niinimetatud lipuprojekti laevadel süvenevad. Nendel töötavad meremehed on rõhuvas enamuses võõramaalased, peamiselt Venemaa või Ukrainaga seotud muukeelsed meremehed, kes ei tunne Eesti õigusruumi. Lisaks seaduserikkumistele toimub ka diskrimineerimine töötasuga rahvuse alusel,” rääkis Lember.

Tema sõnul saab näiteks poolakas sama töö eest 700 eurot rohkem kui indoneeslane. Eesti seadustest tulenevalt on kõnesolevatel laevadel töötavatel meestel töölle asumisest alates saamata topelt töötasu riigipühadel töötamise eest, ei järgita iganädalase kohustusliku puhkeaja nõuet ega tasustata ületunnitööd 1,5 kordselt ja palju muud.

“Tööinspektsioon pole mitte midagi ette võtnud ja viimase laeva puhul kontrolliti vaid laevaomaniku esitatud töölepingu vormi. 21.veebruaril palusime oma Hispaania kolleege külastada mootorlaeva Nanto, kuna viimane sõidab tänaseni ainult Hispaani mandri ja Kanaari saarte vahelisel liinil. Hispaania ametiühingu inspektorid tuvastasid kõigi meremeeste osas samad vajakajäämised, mis on esinenud ka teistel laevadel,” ütles Lember.

EMSA, mis esindab ametiühingu organisatsiooni kaudu üle 2400 merendusvaldkonna töötaja, palub asjaomastel ministeeriumitel ja nende allasutustel teostada lõpuks asjakohane järelevalvemenetlus ning Nanto osas väljastada korrektne rahvusvahelisele Meretöö konventsioonile ja Eesti Meretöö seadusele vastavuse deklaratsioon.

TALLINN, 5. aprill, BNS

Nanto - Eesti lipu all sõitev laev ei järgi seadust
Nanto – Eesti lipu all sõitev laev rikub seadust!

Foto: Andreas Modersitzki