EMSA pressiteade 06.02.2023

PRESSITEADE 06.02.2023
Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing (EMSA) ja AS Tallink Grupp koos tööandjatega allkirjastasid täna kollektiivlepingu, mis jõustus tagasiulatuvalt 1.02. 2023 ja kehtib kuni 31.märts 2027.
Töötajate kollektiivlepingu järgsed põhipalgamäärad tõstetakse kõigil Eesti lipu
all seilavatel Tallinki alustel alates 1.veebruarist vahemikus 13,5 ja 16,1 %.
Seni kehtinud kollektiivlepingu osas täiendati ja täpsustati veel laevade mehitustabeleid ja õnnetusjuhtumi ning töövõime kaotusega seotud peatükke.
EMSA esimees Jüri Lember : „Oleme koos oma liikmeskonnaga ja Tallinki laevaperedega sõlmitud kollektiivlepinguga rahul. Selleks, et kokkuleppele jõuda, tuleb teha kompromisse. Riiklik Lepitaja leidis, et õiglane oleks teha ettepanek tasemel 11 ja 14 protsenti. Meie koos laevaperedega nii ei leidnud. Sõlmitud leping annab võimaluse omada teatud kindlust kõnesolevate tööandjate laevadel töötavate laevapere liikmete töö vääriliseks tasustamiseks nii käesoleval aastal kui ka lähitulevikus, samuti tagab nii senikehtinud oluliste lisatasude kui ka garantiide jätkumise töösuhte kontekstis. Samas teeb meid murelikuks rahvusvahelisel merendusteenuste turul prevaleeriv sotsiaalne dumping ja mugavuslippude kasutamine Euroopa sisevetes, sealhulgas Läänemeres seilavatel reisiparvlaevadel. Olukorras, milles meie oma reederite tööjõukulud kasvavad, et tagada laevaga opereerimine rahvuslipu all ja eesti keele jätkuv kasutamine laeva meeskonna töökeelena, on kõigil naaberriikidel kas netopalga või maksusoodustustega ettevõtluskeskkond. “
EMSA ühendab 2500 laevapere ja meretranspordi valdkonnas töötavat inimest, kellest ligi 800 töötab AS Tallink Grupp alustel.
Täiendav info: tel.501250 jlem@online.ee