Tööandjad ja ametiühingud arutavad kolletiivlepingute kasutamist

Sotsiaalministeeriumis teisipäeval toimuval kolmepoolsel kohtumisel tööandjate ja ametiühingutega arutakse laiemat kollektiivlepingute kasutamist, sotsiaaldialoogi tugevdamist ning tööst põhjustatud haiguste hüvitamise ja karjäärivahetuse toetamise põhimõtteid, mis on seotud soodustingimustel vanaduspensionite reformiga.

Loe lähemalt