Muutub laevapere liikmete, lootsitasõidu loa taotlejate ja lootsi kutseeksami hindamine

Transpordiameti meremeeste diplomeerimise üksus läheb alates käesoleva aasta 1. novembrist laevapere liikmete eksamineerimisel nii mehaanikute, elektrimehaanikute kui ka laevajuhtide teadmiste hindamisel üle Ocean Technologies Groupi (Seagull) loodud tarkvarale, mille abil eksamineeritakse ametikohti laevatüübi põhiselt.

Laevajuhtide rahvusvaheline laevakokkupõrgete vältimise eeskirja (COLREG) alaste teadmiste hindamisel kasutatakse programmi RuleMaster Pro 4.

Vastavalt Transpordiameti moodustatud hindamiskomisjoni tööd reguleerivale tööjuhendile peavad laevamehaanikud ja laevajuhid Seagulli testi läbimiseks koguma 85 protsenti õigeid vastuseid ja laevajuhid Rulemasteri testi läbimiseks 90 protsenti õigeid vastuseid.

Välisriigis omandatud merehariduse ja kolmandatest riikidest pärit laevapereliikmete osas hinnatakse Eesti merendusalase seadusandluse tundmist testiga, mis sisaldab 15 ametiülesannete täitmisega seotud küsimust. Testi läbimiseks on vaja saada 75% õigeid vastuseid. Seadusandluse tundmise hindamisel olulised õigusaktid avaldatakse peatüki või paragrahvi täpsusega Transpordiameti ringkirjas.

Ühtlasi muutub alates 1. novembrist 2022. aastal eksamite läbiviimise korraldus. Nii Seagulli kui ka RuleMasteri arvutitestid toimuvad laevapere liikmetele esmaspäeval ja reedel kl 9-12 eksamiklassis Tallinnas aadressil Heli tn 6. Eksami suuline osa viiakse läbi sama hoone kolmanda korruse saalis kl 12-17.

Lootsitasõidu loa taotlejate ja lootside kutseeksamid toimuvad alates 3. novembrist 2022. aastal üle nädala neljapäeviti. COLREG-i arvutitest RuleMasteriga toimub kl 9-12 eksamiklassis Tallinnas aadressil Heli tn 6 ja eksami suuline osa sama hoone kolmanda korruse saalis alates kl 12.