Ülemaailmne laevaomanike grupp ja meremeeste ametiühingud leppisid kokku uue kolmeaastase ülemaailmse miinimumpalga

Ühine ICS – ITF pressiteade

Meretransport on ainus sektor, millel on ametlikult tunnustatud ülemaailmne miinimumpalk, mis on kehtinud meremeeste jaoks alates 1958. aastast. Alljärgnev on ülemaailmsete miinimumpalga läbirääkimiste tulemus. Kõik arvud on USA dollarites.

ÜRO Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO) kutsus taas kokku viimase kahepoolse läbirääkimiste vooru laevaomanike ja meremeeste ametiühingute vahel kogu maailmast, mida koordineerivad vastavalt Rahvusvaheline Laevanduskoda (ICS) ja Rahvusvaheline Transporditöötajate Föderatsioon (ITF). .

Leping kehtib universaalselt Able Seafarer reitinguastmele ning ülemaailmne laevandusüldsus tunnustab seda laialdaselt kui meremeeste inimväärset tööd ja tööhõivet soodustavat, enda ja nende perede ülalpidamisele kaasaaitamist, tunnistades, et meremeeste üldine heaolu on lahutamatult seotud üldise heaoluga.  Eelmise läbirääkimiste vooru ajal, mis lõppes ÜRO ILOs eelmise aasta septembris, määrasid reederid ja meremehed alates 1. juulist 2022 miinimumpalgaks 648 dollarit.

Viimases läbirääkimiste voorus leppisid tööturu osapooled kokku uue 3-aastase lepingu struktureerimises iga-aastaste suurendamiste kaudu kuni 673 dollarini 1. jaanuarist 2023 kuni 1. jaanuarini 2025 järgmiselt:

658 $ 1. jaanuaril 2023
666 dollarit 1. jaanuaril 2024
673 dollarit 1. jaanuaril 2025
Loe edasi siit.