Keskkonnasõbralik põhjapuhastus tõstab laevasõidu hinda

Tallinna sadam on rohelisem kui Helsingi sadamad, siin tuleb laevade veealuse osa pesemisel tekkivad jäägid kokku koguda ja kaldale jäätmekäitlusse toimetada. Loe edasi siit: https://merendus.postimees.ee/7450538/keskkonnasobralik-pohjapuhastus-tostab-laevasoidu-hinda#_ga=2.155144752.981817012.1644221615-560060513.1614000012