COVID-19 kriisist ja vaktsineerimisest

Eile, 10.märtsil, saatis EMSA koos Eesti Laevajuhtide Liidu, Eesti Laevamehaanikute Liidu ja
Kaptenite Klubiga ühispöördumise Vabariigi Valitsusele. Pöördumises taotleme meremeeste
ametlikku määratlemist eesliini töötajateks vastavuses IMO ehk Rahvusvahelise
Mereorganisatsiooni resolutsioonidele. Selline määratlemine peaks tagama, merel töötamisega seotud reiside puhul, laevapere liikmete lihtsustatud liikumise üle riigipiiride, sellega seotud ja rahvusvaheliselt nõutud tõendite/tunnistuste väljastamise, igakülgse, õigeaegse ja asjakohase arstiabi, kuid ka eelisjärjekorras vaktsineerimise COVID-19 viiruse vastu.
EMSA leiab, et olukorras, kus tänaseks on Eestis kõnesolevasse viirusesse nakatumise määr üks Euroopa kõrgemaid, on kõigil kodanikel ja ennekõike eesliini töötajatel mõistlik ennast vaktsineerida. Sellega hoolime oma lähikondsetest ja töökaaslastest ning väldime pandeemia edasist süvenemist. Vaktsineerimise edenemine on eelduseks normaalse elu juurde tagasi pöördumisele ja täna ainuke teadaolev päästerõngas edu saavutamiseks pikale veninud lahingus viirusega. Mõistame, et isikliku tervisega seotud küsimused on igaühe enda otsustada nagu ka teha iseseisvalt ning vabatahtlikult mõistlikke otsuseid.
Seega ei saa vaktsineerimine olla mitte kellelegi kohustuslik. Vaktsineerimise skeptikutele soovime rõhutada, et Eestis on jätkuvalt ülikõrge nakatumisoht. Ametlikel andmetel Eestis surnud 677 inimest ja maailmas 2,62 miljonit, suremuse protsent haigestunutest on maailmas 2,2% ja Eestis veidi üle 1%. Kahjuks esinevad paljudel paranenutel pikaajalised ja senini pöördumatud tervisehälved või –rikked.
COVID-19 vaktsiinidega on Eestis ajavahemikus 27. detsember kuni 8. märtsi hommik tehtud 146392 doosi. Ravimiametile on sellel perioodil COVID-19 vaktsiinidega seoses saadetud 1785 kõrvaltoime teatist (1,2 % vaktsiinidoosidest), neist 767 teatist Comirnaty, 22 teatist Moderna vaktsiini ja 996 teatist AstraZeneca vaktsiiniga seoses.
Vaktsineeritute puhul on seega kõrvaltoimete esinemise protsent peaaegu sama, mis haigestunute puhul surmajuhtumite arv ! Teadaolevad kõrvaltoimed on lühiajalised ja vaktsineerimise järgselt puuduvad teadaolevad rasked haigestumise juhud COVID-19 viirusesse.
Kõigile emsakatele – kasutage esimesel juhul võimalust saada vaktsineeritud! Sellega hoolime nii endast kui teekaaslastest. Kellel julgust napib – ärge kartke sanktsioone, mitte kedagi ei saa vaktsineerimisest keeldumise tõttu vallandada. Abivajadusel võtke kohe meiega ühendust! Värskeim informatsioon COVID pandeemiast on saadaval aadressil www.kriis.ee ja vaktsineerimisest siin
.
EMSA juhatuse nimel,
Jüri Lember, 11.märts 2021