Riik annab toetust doktorikraadiga teadlaste palkamiseks

Täna avas Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) taotlusvooru, mille raames saavad era- või avaliku sektori asutused endale palgata doktorikraadiga teadlase rakendusuuringute ning tootearendusprojektide kavandamiseks ja läbiviimiseks. Taotlejaid nõustavad Eesti Teadusagentuur (ETAg) ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS).

RTK toetusmeede aitab kasvatada teaduspõhist lähenemist Eesti majanduses. See annab Eesti ettevõtetele võimaluse saada juurde ekspertteadmisi, mis võimaldavad täiustada oma tooteid, protsesse või teenuseid. RTK kõrghariduse ja teaduse talitusse juhi Urve Vooli sõnul toetab meede lisaks teaduspõhise majanduse kasvule ka teadlaste karjääri edenemist. „Toetusmeetme rakendamine aitab kaasa avaliku ja erasektori vahelisele liikuvusele, mis on oluline teadustöö tulemuste rakendamisel. See võimaldab teadlastel mitmekesistada oma karjääriteed, mille hulka kuulub ka töötamine väljaspool akadeemilist sektorit,“ rääkis Vool.

ETAgi teadusprogrammide osakonna juhataja Oskar Otsuse sõnul loodi meede selleks, et Eesti jõuaks jõukamatele Euroopa riikidele järele. „Võrreldes põhjamaade ning teiste Euroopa jõukamate riikidega on meil Eestis erasektoris 1000 elaniku kohta selgelt vähem doktorikraadiga töötajaid. Loodame, et avanev meede julgustab ettevõtjaid arendustegevusi ette võtma ning loob meie noortele teadlastele uusi võimalusi oma teadmistega Eesti ellu panustada. Tegemist on pilootmeetmega ning saadud kogemuste toel kavatseme ka tulevikus soodustada teadlaste töötamist erinevates sektorites“, selgitas Otsus.

EASi strateegia ja tootearenduse valdkonnajuhi Inge Laasi sõnul on koostöö ettevõtjate ja teadlaste vahel meie majanduse võtmeküsimus. „Just innovaatilistel, teadus- ja arendustegevusse panustavatel ettevõtetel on võimalik liikuda edasi hinnakonkurentsil põhinevast ärimudelist ning lüüa läbi maailmaturul,“ kinnitas Laas.

Laasi sõnul on teaduskompetentsi kasutamiseks ettevõtetes mitmeid võimalusi. „Täna avatud sektorivahelise mobiilsuse toetusest on kasu ettevõtetel, kellel on vaja kindla teadlase kompetentse pikema aja vältel. Suuremad teadus- ja arenduskoostöö projektid saavad peagi hoogu juurde ka rakendusuuringute programmi raames ning väiksemamahuliste teadus- ja arendustegevuste jaoks saab tuge EASi innovatsiooni- ja arendusosakutest,“ lisas ta.

Toetusmeetme maht on 1 820 000 eurot ja seda rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist. Esimene taotlusvoor on e-toetuse keskkonnas nii era- kui ka avaliku sektori asutustele avatud kuni 30. novembrini 2021 või kuni vabade vahendite ammendumiseni. Avaliku sektori asutustele eraldatakse taotlusvoorust kuni 606 000 eurot.

Taotlejad võivad olla kõik eraõiguslikud juriidilised isikud, mis on kantud Eesti äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse. Avaliku sektori asutustena saavad toetust taotleda riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuste registrisse kantud asutused. Toetust ei saa taotleda korralisel evalveerimisel positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutused ning tehnoloogia arenduskeskused.

EAS ja ETAg pakuvad võimalikele taotlejaile nõustamist teadus- ja arendustegevuse sisu ja intellektuaalomandi küsimustes, toetavad taotlejate ja teadlaste kokku viimist ning aitavad vajadusel vahendada läbirääkimisi koostööprojektide loomisel. Toetusmeetme veebipõhine infoseminar leiab aset esmaspäeval, 23. novembril kell 13.00 (Täpsem info ETAgi kodulehel: etag.ee). Taotlemise kohta saab lugeda lähemalt RTK kodulehelt: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/korgharidus-ja-teadus/sektoritevahelise-mobiilsuse-toetamine

Lisainfo:

Tea Tassa

Teenusekoordinaator

Riigi Tugiteenuste Keskus

Tel: 663 2059

E-post: tea.tassa@rtk.ee

Viktor Muuli

Nutika spetsialiseerumise valdkonna juht

Eesti Teadusagentuur

Tel. 730 0325

E-post: viktor.muuli@etag.ee