Tööturg jaheneb: nõudlus töökäte järgi väheneb eelkõige tööstuses

Eelmise aasta kokkuvõttes püsis tööturu olukord väga hea, kuid hõivatute arvu kasv aeglustus aasta lõpus ning töötus püsis 4 protsendi juures. Aeglustuv majanduskasv kärbib ettevõtete plaane lisatööjõu palkamisel.

Loe lähemalt