Juhatus

Jüri Lember

Esimees

Jaanus Kuiv

ITF-i inspektor
EMSA aseesimees

Anne Sisask

Peausaldusisik, OÜ Hansaliin

Andres Verro

Jaak Viilipus

Mai Rebane

Ene Niin

Aleksander Meier

Raul Kleinson

AS Eesti Loots peausaldusisik

Kaimar Vapper

Peausaldusisik HT Laevateenindus